Agenda Risk etableres

Agenda Risk etableres

Vi ønsker å bidra til å bevege verden i riktig retning. Vår visjon er å støtte organisasjoner og virksomheter med å utøve sin virksomhet på en forsvarlig måte og som bidrar til å støtte opp under FNs bærekraftsmål.  Vi mener det er avgjørende for samfunnet –...
Fagartikkel | Styrer uten risikokompetanse?

Fagartikkel | Styrer uten risikokompetanse?

I debattinnlegg i Finansavisen januar 2020, under overskriften «Radikalt endret risikobilde» hevdet Kristian Thaysen at risikobildet for norske virksomheter de seneste årene har endret seg mer enn på mange tiår, men at måten risiko håndteres på, dessverre ikke har...