Innhold

Dagens risikobilde for offentlig og privat sektor er kompleks, utfordrende og under stadig endring. Flere virksomheter har de siste årene fått føle på konsekvensene av IT angrep og andre uønskede hendelser. Mange har gjennomført gode risikoreduserende tiltak og har laget gode planer for hva de skal gjøre i tilfelle en uventet hendelse inntreffer. Dessverre er det et fåtall som faktisk gjennomfører øvelser for å verifisere og evaluere egen beredskapsplan, og ikke minst for å være bedre mentalt forberedt.

Agenda Risk gjennomfører dagskurs i øvingsplanlegging. Kursets formål er å gi deltakerne en god forståelse i hvordan planlegge og gjennomføre øvelser for egen virksomhet. Kurset er todelt med en teoretisk og en praktisk del.

Emner er bl.a.:

  • Ulike typer øvelser som kan benyttes.
  • Utvikle målbare øvingsmål.
  • Utvikling av gode scenario som treffer målet for øvelsen.
  • Øvingsledelse inkludert bruk av «trusted agents».
  • Praktisk øvelse hvor deltakerne selv får mulighet til å planlegge en øvelse med støtte fra kurslederne.
  • System for evaluering og innarbeidelse av observasjoner/læringspunkter fra øvelsen.

Målgruppe

Ansatte i offentlige og private virksomheter med et særlig ansvar for risikohåndtering, beredskapsplanlegging og/eller kriseledelse.

Pris

5.900 ekskl. mva. Kursmateriell og lunsj er inkludert i prisen.

Tid og sted

Dato: Tirsdag 7. mars, fra kl. 09.30 – 15.30. *

Sted: Parkveien 55, rett ved Slottsparken og Solli plass.

Påmeldingsfrist: 24. februar 2023.

Kursledere

  • Trond Bakke, seniorrådgiver hos Agenda Risk.
  • Dag Søberg, Partner og leder sikkerhet- og beredskapstjenester i Agenda Risk.

Les mer om kurslederne under og meld deg på her: Påmelding dagskurs øvingsplanlegging.

Trond har over 38 års erfaring fra Forsvaret, hvor han i nesten hele sin karriere har arbeidet med planlegging og gjennomføring av øvelser på operasjonelt og strategisk nivå. Trond har en helt unik erfaring i å planlegge og gjennomføre øvelser og har de siste ni årene vært øvingsplanlegger ved Forsvarets operative hovedkvarter. Her har han utviklet både små og store øvelser i tett samarbeid med NATO, Forsvaret og ulike aktører i totalforsvaret samt viktige aktører innenfor energisektoren. Trond har gjennom arbeidet fått betydelig innsikt i de hybride trusler som gjelder mot alle deler av kritisk infrastruktur og også det private næringsliv.

Dag er tidligere offiser og embedsmann med graden brigader og har nesten 38 års erfaring fra Forsvaret hvor han har lang erfaring fra kriseledelse og utvikling av militære styrker både i Norge og i utlandet.  Fra 2019 og frem til 2022 var han sjef for operasjonsavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø hvor han var ansvarlig for å lede alle militære operasjoner med bruk av norske styrker i både inn- og utland. I denne stillingen hadde han også det overordnede ansvaret for beskyttelse av Forsvarets verdier og sårbarheter. Han har samarbeidet tett med PST, Politiet, NSM, E-tjenesten, DSB og andre relevante aktører innenfor sikkerhet og beredskap. 

* Kurset settes opp med forbehold om tilstrekkelig antall deltagere.