Agenda Risk har en voksende oppdragsportefølje, og har hatt behov for å få tilført ytterligere kompetanse innenfor sikkerhet & beredskap. 1. april i år begynner Sigmund Flaate som seniorrådgiver hos oss, og blir en del av Agenda Risk. Sigmund kommer fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Sigmund er utdannet politi, og har mer enn 16 år med bred erfaring fra ordinær polititjeneste, Forsvaret og fra PST. De siste seks årene har Sigmund vært i PST, hvor han har vært både i livvakttjenesten og i etterretningsavdelingen. Han har mye erfaring fra tjeneste i Norge og i utlandet.

Han har svært oppdatert kunnskap og forståelse om trusler rettet mot Norge og norske virksomheter, og har erfaring fra operasjonelt nivå både med trusler og de trusselaktører som rettes mot norske interesser.
I tillegg til Politiutdannelse og en rekke spesialkurs i regi av PST og politiet, er han også i ferd med å avslutte en masterutdannelse i sikkerhet & beredskap.

Sigmund sin kompetanse er svært relevant i dagens utfordrende trusselbilde, og bør være av stor interesse for norske virksomheter. Vi i Agenda Risk er svært takknemlige for å ha fått ham ombord som en del av et stadig voksende team.

– Kristian Thaysen, Managing partner og daglig leder av Agenda Risk

 

 

Send en forespørsel

Du kan gjerne fylle ut kontaktskjema under og vi vil ta kontakt med deg.

(ikke send konfidensiell informasjon via kontaktskjemaet)