Bakgrunnsundersøkelser

God risiko- og sikkerhetsstyring krever god innsikt i kritiske leverandører og andre viktige samarbeidspartnere og ved investeringer i andre foretak, samt nøkkelpersoner. Derfor er det viktig å ha gjennomført bakgrunnsundersøkelser, både på foretak og personer som belyser relevante forhold. Særlig viktig er det å belyse mulige integritetsforhold og forhold som kan føre til en økt risiko for deg og din virksomhet. Mange inngår viktige kontrakter og blir på et senere tidspunkt kjent med forhold som ville vært nyttig å ha kunnskap om før kontraktsinngåelse. Slike forhold kan, for eksempel, være:

 • Uklare eierforhold og/eller integritetsrisiko knyttet til større aksjonærer eller nøkkelpersoner.
 • Direkte eller indirekte sanksjonsrisiko.
 • Rettslige konflikter med kunder, leverandører eller ansatte.
 • Omdømmerelaterte forhold, negativ medieomtale, tilknytning til kriminelle miljøer, land forbundet med høy risiko mv. knyttet enten til virksomheten som sådan eller virksomhetens ledelse.
 • Betalingsanmerkninger, anmerkninger fra revisor, konkurshistorikk eller andre forhold virksomheten, eller hos nøkkelpersoner hos denne, som kan representere en forhøyet risiko for deg som kunde.

Verktøy og tilnærming

En bakgrunnsundersøkelse vil normalt gi størst nytte dersom den blir gjennomført med utgangspunkt i god situasjonsforståelse/kontekst og skalert på rett måte. Vi kan gjennomføre alt fra overordnede og innledende undersøkelser til mer omfattende undersøkelser som kan omfatte stedlige revisjoner, intervjuer mv. Agenda Risk har tilgang til nødvendige kilder og benytter flere typer av løsninger, herunder også “Open Source Intelligence” (OSINT) teknikker for å lage et så komplett bilde som mulig. Vi har tilgang til et globalt nettverk ved behov for innhenting av informasjon fra lokale kilder og/eller ved behov for å gjennomføre lokale undersøkelser. “Human Intelligence” (HUMINT) kan også være nødvendig i noen tilfeller. Vårt arbeid oppsummeres normalt i en skriftlig rapport til oppdragsgiver som på en pedagogisk måte, blant annet ved hjelp av visualisering, fremstiller relevante observasjoner. Undersøkelsene blir alltid utført i tråd med norsk lov og gjeldende regelverk (GDPR).

Typiske eksempler

Typiske situasjoner hvor vi bistår kunder med gjennomføring av bakgrunnsundersøkelser kan være ved: 

 • Inngåelse av ulike former for samarbeid, felles investeringer, Joint Ventures mv.
 • Investeringer, samt investeringer i nye/ukjente områder/teknologi.
 • Oppkjøp, fusjoner og kapitalinnhenting.
 • Innkjøpsprosesser.
 • Ansettelse av ledere eller annet personell i viktige stillinger.
 • Inngåelse av avtaler med viktige leverandører, kunder/kjøpere.
 • Rekruttering av nøkkelpersoner for ansettelse eller innleie.
 • Salg av teknologi, produkter, eksempelvis “dual-use goods” til utenlandske kjøpere.

Ved kjøp av, eller investering i virksomhet, kan vi utføre porteføljeanalyse og/eller transaksjonsanalyse, for å identifisere eventuell compliance risiko. Slik kan eventuelle historiske regulatoriske ansvarsforhold bli belyst/identifisert.

Send en forespørsel

Du kan gjerne fylle ut kontaktskjema under og vi vil ta kontakt med deg.

(ikke send konfidensiell informasjon via kontaktskjemaet)