TRYGGHETSAVTALE

Det blir stadig mer krevende å ha kontroll på den risikoen virksomheten møter. GDPR, økonomisk kriminalitet,  cyberrisiko og ansvarlig forretningsdrift er bare noen eksempler på vanskelige temaer og som de aller fleste må forholde seg til. Dessuten er nedsiden stor dersom man ikke evner å håndtere risikoen på en god måte. Vi erfarer at mange er usikre på hvordan en faktisk skal gå frem for å få betryggende kontroll.

TRYGGHETSAVTALEN kan sammenlignes litt med forsikringen alle har, eller den årlige helse- og tannlegesjekken du har som sikrer at du regelmessig tar vare på noe av det mest dyrebare.

For et fast månedlig beløp får du tilgang til maler, løpende sparring, risikoanalyse med tiltak og regelmessig digital sårbarhetsskanning. Vi har to alternativer; «KOM I GANG» eller «TRYGG».

All erfaring tilsier at svært mange – og oftere enn man tror – blir utsatt for ulike former for uønskede hendelser. Derfor er forebygging gjennom god styring og kontroll uten tvil både fornuftig – og ikke minst svært ofte veldig kostnadsbesparende i stedet for å måtte benytte store summer på håndtering av uønskede hendelser.

TRYGG

NOK 5.000 pr. mnd.
Mest for pengene

 • Oppstartsmøte med overordnet risikoanalyse og forslag til tiltak.
 • Tilgang til maler for risikostyring og internkontroll.
 • Kvartalsvis digital sårbarhetsskanning.
 • 50 m. rådgivning til disposisjon per måned.
 • 15 % rabatt på alle tjenester.
 • Kvartalsvis møter om risiko og kontroll.
 • Respons samme dag på 412 04 412.

 • Etter 3 mnd.: En bakgrunnssjekk ifm. rekruttering vederlagsfritt.
 • Etter 9 mnd.: Valgfritt foredrag for ledelse/ansatte.

KJØP

KOM I GANG

NOK 3.000 pr. mnd.

 • Oppstartsmøte med overordnet risikoanalyse og forslag til tiltak.
 • Tilgang til maler for risikostyring og internkontroll.
 • Kvartalsvis digital sårbarhetsskanning.
 • 50 m. rådgivning til disposisjon per måned.
 • Etter 3 mnd.: En bakgrunnssjekk ifm. rekruttering vederlagsfritt.
 • Etter 9 mnd.: Valgfritt foredrag for ledelse/ansatte.
 • Etter 12 mnd.: Oppgradering til “TRYGG” for samme pris.

Få enda mer for pengene:

Tegn et årsabonnement på TRYGGHETSAVTALE så får du 12 måneder for prisen av ti måneder. Du betaler dermed kun 30.000 kroner for “KOM I GANG” og kun 50.000 for “TRYGG”.