Gransking og utredning

Ved mistanke om korrupsjon, økonomisk utroskap, underslag, tyveri av forretningshemmeligheter, datainnbrudd eller lignende, kan vi bistå med å kartlegge de faktiske forhold gjennom gransking og utredning eller andre former for undersøkelser. Vi bistår også med å utrede og dokumentere de faktiske forhold i andre situasjoner, slik som ved mistanke om brudd på ulike interne regler, oppfølging av varslingssaker mv. Vi benytter oss av anerkjent metode og gjeldende relevante retningslinjer og er alltid opptatt av at både oppdragsgiver og alle berørte skal bli trygt ivaretatt under en gransking.

Metode og verktøy

Vi benytter oss av relevante anerkjente metoder og retningslinjer ved gjennomføring av gransking og utredning. Dette innebærer blant annet at vi tilpasser oss advokatforeningens retningslinjer der det er relevant og sørger for at personvernlovgivning mv. blir ivaretatt. I de aller fleste granskinger eller utredninger er det behov for å sikre elektronisk lagret informasjon. Vi har alle relevante verktøy for å sikre både telefoner, bærbare datamaskiner, internettsider mv. og har også vårt eget renlufts laboratorium til bruk i datagransking. Vi benytter alltid relevant og tilgjengelig teknologi for å håndtere oppdraget best mulig.

Typiske eksempler

Nedenfor finner du en oversikt over typiske eksempler der vi gjennomfører gransking, utredning eller tilsvarende undersøkelser:

    Send en forespørsel

    Du kan gjerne fylle ut kontaktskjema under og vi vil ta kontakt med deg.

    (ikke send konfidensiell informasjon via kontaktskjemaet)