Compliance

Compliance handler om etterlevelse av regler og retningslinjer. En virksomhet er normalt omfattet av en lang rekke lover og regler. Mange har et complianceprogram, som er godt beskrevet og som definerer hvilke lover og regler (og risiko) complianceprogrammet er ment å omfatte.  De fleste legger samtidig til grunn at alle relevante lover og regler skal følges av virksomheten, dens ansatte og de som eventuelt opererer på vegne av virksomheten.

Kompetanse og erfaring

Vi har betydelig erfaring fra ulike former for compliancearbeid, enten som rådgiver eller complianceansvarlig for både små og store virksomheter. Vi har svært god innsikt i spørsmål knyttet til sanksjoner, eksportkontroll, «antitrust»/prissamarbeid, personvern/GDPR, antikorrupsjon (blant annet ISO 37001, veiledning fra britiske og amerikanske myndigheter, fra OECD eller Transparency International), samt generelt om forebygging av økonomisk kriminalitet, herunder amerikanske justismyndigheter sin veiledning «Evaluation of Corporate Compliance Programs».

Typiske eksempler

Nedenfor finner du en oversikt over typiske oppdrag vi utfører for våre kunder knyttet til compliance:

  • Evaluering og utvikling av complianceprogram
  • Opplæring
  • Hel eller delvis overtagelse av compliancefunksjonen, både permanent og ved midlertidige behov, samt «Compliance as a Service»
  • Rådgiver og diskusjonspartner for complianceansvarlig
  • Varslingsmottak, oppsett av varslingsordning, rutiner, retningslinjer mv.
  • Dataanalyse for å gjøre compliancearbeidet mer datadrevet
  • Tredjepartsrisiko, herunder gjennomføring av bakgrunnssjekk, leverandørrevisjoner o.l.
  • Bistand ved salg, fusjoner og oppkjøp samt ifm. forberedelse av børsnotering eller annen kapitalinnhenting

Send en forespørsel

Du kan gjerne fylle ut kontaktskjema under og vi vil ta kontakt med deg.

(ikke send konfidensiell informasjon via kontaktskjemaet)