Digital etterforskning

I de aller fleste tilfeller der det er behov for å kartlegge de faktiske forhold, står digitale eller elektroniske bevis svært sentralt. Digital etterforskning og innhenting av elektroniske spor og analyse må gjøres i tråd med etablerte retningslinjer, blant annet med etterprøvbar dokumentasjon av faktiske forhold. Agenda Risk bistår i både sivilrettslige og strafferettslige prosesser og har betydelig erfaring som sakkyndig. Vi bidrar med strategisk og taktisk kompetanse ved spørsmål rundt digitale bevis, i tillegg til faktisk gjennomføring.

Metode og verktøy

Vi benytter oss av relevante anerkjente metoder og retningslinjer ved gjennomføring av sikring og analyse av elektroniske spor. For utførelsen av vårt arbeid har vi tilgang på alle relevante verktøy for å sikre telefoner, datamaskiner, servere, nettfora mv. Vi har markedsledende kompetanse innenfor fagfeltet digital etterforskning og benytter derfor ikke underleverandører. Vi følger alltid «beste praksis» og internasjonale retningslinjer når vi utfører vårt arbeid.

Typiske eksempler

Nedenfor finner du noen typiske eksempler på situasjoner der vi kan bidra med vår kompetanse og erfaring når det gjelder digital etterforskning:

 • Gransking
 • Rettsoppnevnt sakkyndig
 • Partsoppnevnt sakkyndig, både i straffesaker og sivilrettslige saker
 • Tyveri av forretningshemmeligheter
 • Datainnbrudd
 • Ransomware
 • Industrispionasje
 • Personopplysninger på avveie
 • Bistand i tvistesaker, bevissikring utenfor rettssak mv.
 • Innsyn i e-post
 • Konkurssaker og sikring av bevis

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer om vårt arbeid innenfor digital etterforskning.

 

Send en forespørsel

Du kan gjerne fylle ut kontaktskjema under og vi vil ta kontakt med deg.

(ikke send konfidensiell informasjon via kontaktskjemaet)