Digital etterforskning

I de aller fleste tilfeller der det er behov for å kartlegge de faktiske forhold står digitale eller elektroniske bevis svært sentralt. Innhenting av elektroniske spor og analyse må gjøres i tråd med etablerte retningslinjer, blant annet med etterprøvbar dokumentasjon av faktiske forhold. Vi bistår i både sivilrettslige og strafferettslige prosesser og har betydelig erfaring som sakkyndig. Vi bidrar med strategisk og taktisk kompetanse ved spørsmål rundt digitale bevis, i tillegg til faktisk gjennomføring.

Metode og verktøy

Vi benytter oss av relevante anerkjente metoder og retningslinjer ved gjennomføring av sikring og analyse av elektroniske spor. Vi har alle relevante verktøy for å sikre telefoner, datamaskiner, servere, nettfora mv. Vi har markedsledende kompetanse og benytter derfor ikke underleverandører. Vi følger alltid «beste praksis» og internasjonale retningslinjer når vi utfører vårt arbeid.

Typiske eksempler

Nedenfor finner du eksempler på situasjoner der vi kan bidra med vår kompetanse og erfaring når det gjelder digitale bevis:

 • Gransking
 • Rettsoppnevnt sakkyndig
 • Partsoppnevnt sakkyndig, både i straffesaker og sivilrettslige saker
 • Tyveri av forretningshemmeligheter
 • Datainnbrudd
 • Ransomware
 • Industrispionasje
 • Personopplysninger på avveie
 • Bistand i tvistesaker, bevissikring utenfor rettssak mv.
 • Innsyn i e-post
 • Konkurssaker og sikring av bevis

Send en forespørsel

Du kan gjerne fylle ut kontaktskjema under og vi vil ta kontakt med deg.

(ikke send konfidensiell informasjon via kontaktskjemaet)