Menneskene

Vi vil bidra til å bevege verden i riktig retning.
Her finner du en kort presentasjon av partnere og noen av menneskene i Agenda Risk. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du ønsker å diskutere faglige problemstillinger eller lurer på hvordan vi kan bistå.

Maria Hempel

Maria er advokat i Agenda Risk og er ansvarlig for vår rådgivning knyttet til compliance, blant annet relatert til antikorrupsjon, antitrust (konkurranserett), GDPR, sanksjoner og eksportkontroll. Maria har i flere år praktisert som advokat, både i Norge og i utlandet (Norge, Sverige og England). Hun har samlet sett betydelig og bred erfaring, blant annet som Chief Compliance Officer i Höegh Autoliners og de siste årene også som General Counsel (juridisk direktør) i samme selskap. Maria har svært god innsikt i og meget operativ erfaring fra problemstillinger knyttet til korrupsjon, sanksjonsbestemmelser mv. Hun har også helt unik erfaring fra håndtering av svært krevende utfordringer blant annet knyttet til prissamarbeid, US compliance monitorship program etc.

Dag Søberg

Dag leder fagområdet sikkerhet og beredskap. Han har 38 års erfaring fra Forsvaret, hvor han har jobbet mye med sikkerhet og beredskap på både taktisk, operasjonelt og strategisk nivå. Fra 2019 og frem til mai 2022 har Dag vært sjef for operasjonsavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter. Der har han blant annet hatt det overordnede ansvaret for beskyttelse av Forsvarets verdier og sårbarheter, og for å lede Forsvarets operasjoner i inn- og utland. Han har samarbeidet tett med PST, NSM, E-tjenesten, DSB og andre relevante aktører innenfor sikkerhet og beredskap. Han har ti års erfaring med å jobbe i utlandet, og har en meget god forståelse for geopolitisk risiko. Dag har gjennom sin lange erfaring med å håndtere kriser opparbeidet seg meget god forståelse og kompetanse for hvordan organisasjoner kan forberede seg på å håndtere oppdukkende situasjoner og kriser.

Thomas Mehlum

Thomas leder våre tjenester relatert til datagransking, datarekonstruksjon og cyberinvestigations. Han har over 20 års erfaring med digital etterforsking og rekonstruksjon av data, samt informasjonssikkerhet. Thomas er en av Norges mest anerkjente fagprofiler innenfor dette fagfeltet. Han har gjennom en årrekke bistått i både sivile og strafferettslige saker som sakkyndig og som utførende innenfor bevissikring, analyse og gransking av elektroniske spor. Thomas har betydelig erfaring fra utredninger av ulike former for sikkerhetsbrudd. Han har gjennom dette en svært solid forståelse for risiko, informasjonssikkerhet generelt og ikke minst konkret og praktisk erfaring fra ulike former for sikkerhetsbrudd og hvordan både sikre og identifisere spor for bruk i eventuelle påfølgende sivilrettslige og strafferettslige prosesser.

Kristian Thaysen

Kristian er grunnlegger av selskapet Agenda Risk AS. Kristian er rådgiver for flere store virksomheter og bistår dem blant annet med å forstå og håndtere deres helhetlige risikobilde, både fra et strategisk og fra et operasjonelt perspektiv. I dette inngår solid forståelse for geopolitisk risiko, sikkerhetsrisiko, ESG-risiko
og hvordan det helhetlige risikobildet vil kunne påvirke virksomheter, herunder ledende ansatte, nøkkelpersoner
og aksjonærer. Kristian har selv omfattende erfaring fra fagområdene risikostyring, internkontroll, bærekraft, personvern, compliance, samt gransking, varsling, økonomisk kriminalitet, antikorrupsjon, hvitvasking og bistand i tvistesaker.

Ingrid Barth Pettersen

Ingrid er sosialantropolog fra Oslo med mer enn 10 års erfaring fra virksomhetsstyring, internkontroll, compliance og risikostyring både i det offentlige og private.

Ingrid har de siste årene arbeidet i Elkjøp og før dette i TINE der hun arbeidet med virksomhetsstyring, strategisk risikostyring, støtte og opplæring i risikostyring i TINE og hos datterselskap, samt i utvikling av verktøy og systemer.

Ingrid har vært personvernombud i både TINE og Elkjøp og har betydelig erfaring og kompetanse innenfor dette området.