Cyber- og informasjonssikkerhet

I et skiftende risikolandskap blir cyber- og informasjonssikkerhet stadig mer viktig. Eiere, styre, ledere og medarbeidere så vel som sikkerhetsarkitekter og systemutviklere har en viktig rolle i arbeidet med å beskytte virksomheten på en hensiktsmessig måte. Vi bistår med rådgivning og relevante tjenester innen informasjonssikkerhet og risikostyring, både på operativt og strategisk nivå. Gjennom vår bistand gjør vi trusselbildet forståelig og håndterbart. En slik forståelse legger grunnlaget for en fornuftig organisering av informasjonssikkerheten og et helhetlig arbeid med sikkerhetsarkitektur og cyberrisiko i virksomheten. Vi bistår med sikkerhetsledelse, etablering eller videreutvikling av virksomhetens styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS), trusselmodellering, risiko- og sårbarhetsanalyse, hendelseshåndtering, personvern/GDPR, samt faglig støtte til å sette krav til, og følge opp leverandører.

Metode og verktøy

Vi setter dine konkrete målsettinger, brukere og identitetshåndtering, enheter og dataflyt i sentrum når situasjonen skal kartlegges og forbedringspotensial identifiseres. Som faglig referanse for våre tjenester innen cyber- og informasjonssikkerhet benytter vi i hovedsak ISO27001 og ISO27032 med sine tilknyttede veiledninger, NIST Cyber Security Framework (CSF) og IEC 62443.  

Typiske eksempler

Under finner du noen typiske eksempler der vi bistår med cyber- eller informasjonssikkerhetstjenester:

 

 

 

 

      Send en forespørsel

      Du kan gjerne fylle ut kontaktskjema under og vi vil ta kontakt med deg.

      (ikke send konfidensiell informasjon via kontaktskjemaet)