I dag ønsker vi Dag Søberg velkommen om bord i Agenda Risk. Med Dag på plass kan vi levere god strategisk rådgivning i alle fagområder vi skal levere innenfor og vi har dermed en bredde i tjenesteporteføljen som få andre aktører i Norge besitter.

Dag kommer til Agenda Risk fra Forsvaret der han kommer fra stillingen som brigader og leder for operasjonsavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter. Denne rollen har Dag hatt siden 2019 og innebærer at han har hatt det operative lederansvaret for militære operasjoner med styrker fra alle forsvarsgrener. Dag har hatt sentrale roller i NATO-systemet, operativt ansvar for militære styrker i Afghanistan, vært stabsoffiser i avdeling for sikkerhetspolitikk i Forsvarsdepartementet og sjef for Grensevakten i Sør-Varanger. Han hadde i tillegg hovedansvaret for å etablere funksjonen som sikkerhetsinspektør (Safety) i Hæren, herunder utvikling og implementering av system for sikkerhets- og risikostyring.

Med Dag på plass markerer vi nok en milepæl i Agenda Risk sin korte historie. Han er en enorm kapasitet og får usedvanlig gode skussmål fra tidligere kolleger. Jeg er svært fornøyd med å få Dag på laget, sier Kristian Thaysen, managing partner i Agenda Risk.

Dag skal lede fag- og tjenesteområdet sikkerhet & beredskap som er det femte fagområdet hvor vi leverer strategisk og operativ rådgivning. Samlet sett kan vi nå levere god strategisk rådgivning og har også operativ gjennomføringsevne innenfor følgende områder:

  • Sikkerhet & beredskap
  • Digitale bevis og cyberinvestigation
  • Informasjon- og cybersikkerhet
  • Gransking og bistand i tvistesaker
  • Compliance

 

 

Send en forespørsel

Du kan gjerne fylle ut kontaktskjema under og vi vil ta kontakt med deg.

(ikke send konfidensiell informasjon via kontaktskjemaet)