Lars Huse Ramstad ferdigstiller studier ved OsloMet og går over i fulltids stilling i Agenda Risk

Lars Huse Ramstad er teknolog med 15 års erfaring fra teknisk og fysisk sikkerhet. Han har bred erfaring med prosjektledelse innenfor tekniske sikkerhetsløsninger, videoanalyse, sikring og analyse av digitale bevis, og har vært med på å utvikle flere nyskapende produkter innen sikkerhetsfaget. 

Han har deltatt i flere større og mindre utredninger som Agenda Risk har utført for kunder med meget solide resultater. Han har oppdatert kunnskap om verktøy og metoder innenfor digital etterforskning, og jobber kontinuerlig med å tilegne seg ny kjennskap.

Lars er i sluttfasen på en bachelorgrad i Anvendt Datateknologi ved OsloMet og har i løpet av studieperioden, siden 2021, vært deltidsansatt i Agenda Risk i tjenesteområdet computer forensic & cyberinvestigation.

Fra 1. juni 2023 går Lars over i en fulltids stilling i Agenda Risk, tilknyttet samme tjenesteområde. 

Lars kommer fra Oslo, har samboer og har akkurat blitt far for første gang. Lars har i tillegg stor interesse for hund og friluftsliv generelt.

 Vi ser frem til at vår kapasitet styrkes nå når Lars går over i fulltids stilling hos oss og gleder oss til å bli endre bedre kjent med Lars.

– Kristian Thaysen, Managing Partner i Agenda Risk.