Roger Ølstad og Maria Hempel går inn som partnere i Agenda Risk. Roger har ansvaret for Agenda Risk sine tjenester innenfor informasjons- og cybersecurity og startet 1. september. Maria vil ta ansvaret for selskapets compliancetjenester og starter i oktober.

Med Roger og Maria om bord i Agenda Risk har vi lagt et svært godt fundament for videre vekst forteller Managing Partner i Agenda Risk, Kristian Thaysen.

Maria og Roger vil rekruttere flere folk og utvikle vårt tjenestespekter innenfor sine respektive fagområder. Vi skal fortsatt rekruttere flere erfarne rådgivere med fagkompetanse innenfor andre fagfelt, men dette gir oss et godt utgangspunkt for å rekruttere rådgivere med ulikt erfaringsnivå innenfor informasjons- og cybersecurity samt compliance. Dette gjør oss bedre i stand til å hjelpe flere virksomheter med å bygge robuste organisasjoner og bidra til å håndtere uønskede hendelser. Vår visjon er å bidra til å bevege verden i riktig retning.

Maria og Roger bringer med seg en unik kompetanse og erfaring til Agenda Risk. Jeg er svært tilfreds med at Maria og Roger ønsker å være med på å utvikle og bygge Agenda Risk forteller Thaysen.

Maria har vært General Counsel i Höegh Autoliners siden 2018 og Chief Compliance Officer siden 2014. Her har Maria blant annet arbeidet med konkurranserett (herunder US anti-trust compliance monitorship program), antikorrupsjon, sanksjonsprogrammer og GDPR. Maria har vært svært sentral i arbeidet med å iverksette antikorrupsjonsprogrammet til selskapet og implementering av et fullstendig complianceprogram knyttet til sanksjons- og eksportkontroll. Maria er en ettertraktet foredragsholder.

Før Maria begynte i Höegh Autoliners var hun tre år i Nordisk Skibsrederforening og arbeidet før dette i advokatfirmaer, blant annet med konkurranserett i advokatfirmaet Holman Fenwick & Willan i London. Maria er utdannet jurist fra Stockholms Universitet.

Roger har siden 2019 vært Chief Information Security Officer i TINE SA og før det arbeidet han mer enn fem år i Gjensidige. Der hadde han blant annet ansvar for selskapets ledelsessystem for informasjonssikkerhet. Roger har tidligere tjenestegjort i over tre år i Forsvaret før han arbeidet som rådgiver blant annet hos Veritas, PwC og IT-rådgivningsfirmaet Styrmand AS. Roger er sertifisert CISSP og Lead Implementer i både ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS) og ISO/IEC 27031 Business Continuity Management Systems (BCMS).

Roger har lederutdanning kombinert med bachelor i informasjonssikkerhet fra Forsvarets Cyberingeniørskole, samt flere etterutdanninger innen prosjektledelse, internkontroll og risikostyring.