Sikkerhet og risiko er viktige elementer i et program for velkomst av nye ansatte

Mange virksomheter vil ønske nye ansatte velkommen mot slutten av sommeren. De fleste selskaper har gode prosesser for å ta imot nyansatte, gjøre dem kjent med organisasjonen, og sørge for at alt det administrative er på plass slik at de nye arbeidstakerne raskt kan begynne å jobbe. Vår erfaring er at ikke alle virksomheter er like flinke til å gjøre de nyansatte kjent med risiko og sårbarheter, og de ROS-analyser og beredskapsplaner som finnes.

Nyansatte kan utgjøre en risiko dersom de ikke er gjort tilstrekkelig kjent med risiko og sårbarheter. Det kan ikke utelukkes at det finnes aktører som helt målrettet vil forsøke å utnytte nyansatte for å forsøke å få tilgang til informasjon eller annet. For å forebygge og redusere sannsynligheten for at uvedkommende skal få slik tilgang, er det viktig med gode og enkle prosedyrer, god opplæring og ikke minst en god sikkerhetskultur hvor det er helt naturlig å diskutere risiko og sårbarheter.

Det er viktig at alle ansatte har en god forståelse både for den risikoen som eksisterer i alle domener (fysisk, digital, etc.), og hvordan hendelser skal rapporteres dersom noe skjer. Det må jobbes aktivt med å skape en kultur hvor alle ansatte tør å stille spørsmål dersom det er noe de lurer på, eller å varsle dersom de er i tvil om noe.

Hvorfor ikke bruke tiden rett etter ferien til å gi alle ansatte en oppfriskning på ROS-analyse, beredskapsplaner og prosedyrer? Også de som har vært ansatt i lang tid vil ha nytte av en gjennomgang av planer og prosedyrer, og en slik gjennomgang vil bidra til å etablere en god sikkerhetskultur.