Sikring og analyse av elektroniske spor har i en årrekke vært viktig og blir bare mer og mer viktig i tiden fremover. Enten det er snakk om en gransking, personopplysninger på avveie, datainnbrudd, informasjonstyveri eller det er snakk om bevis i en straffesak eller i en arbeidsrettssak med innsyn i e-post og mobiltelefon benyttet av arbeidstakeren.

Etter å ha hatt gleden av å samarbeide med Thomas i flere krevende prosjekter er jeg svært tilfreds med at Thomas nå går inn som partner i Agenda Risk og tar ansvaret for utviklingen av fagområdet og dette viktige tjenesteområdet, sier Managing Partner i Agenda Risk Kristian Thaysen.

Thomas har blant annet bakgrunn fra Forsvaret og har over 20 års erfaring med digital etterforskning, «cyberinvestigations» og rekonstruksjon av data. Thomas blir av flere omtalt som en av Norges mest anerkjente fagprofiler og innehar flere sertifiseringer innenfor fagfeltet. Han har gjennom en årrekke bistått i både sivile og strafferettslige saker som sakkyndig, som utførende part innenfor bevissikring, analyse og gransking av elektroniske spor. Thomas har vært tungt involvert i spørsmål rundt elektroniske bevis i noen av de mest profilerte straffesakene i Norge de siste årene.  

Thomas har bred erfaring fra utredninger av ulike former for sikkerhetsbrudd. Han har gjennom dette en svært solid forståelse for risiko, informasjonssikkerhet generelt og ikke minst hvordan både sikre og identifisere elektroniske bevis til bruk i eventuelle påfølgende sivilrettslige og strafferettslige prosesser. 

I tillegg til sin særskilte kompetanse innen datagransking har Thomas solid erfaring med bruk av OSINT (Open Source Intelligence), enten i forbindelse med gransking, utredning og cyberinvestigations, eller ved bakgrunnsundersøkelser av selskaper og personer. 

Agenda Risk og vårt tjenestespekter styrkes betydelig når Thomas nå har blitt en del av oss, avslutter Kristian Thaysen. 

Send en forespørsel

Du kan gjerne fylle ut kontaktskjema under og vi vil ta kontakt med deg.

(ikke send konfidensiell informasjon via kontaktskjemaet)