Kurs | Øvingsplanlegging

Kurs | Øvingsplanlegging

Innhold Dagens risikobilde for offentlig og privat sektor er kompleks, utfordrende og under stadig endring. Flere virksomheter har de siste årene fått føle på konsekvensene av IT angrep og andre uønskede hendelser. Mange har gjennomført gode risikoreduserende tiltak...
Ledig stilling | Trainee

Ledig stilling | Trainee

Trainee Agenda Risk AS Agenda Risk ble etablert våren 2021 og leverer rådgivningstjenester innenfor blant annet risikostyring, internkontroll, gransking, compliance, digital etterforskning, informasjonssikkerhet, samt sikkerhet & beredskap. Les mer om Agenda Risk...
Aktuelt | Nå må beredskapsplanene oppdateres!

Aktuelt | Nå må beredskapsplanene oppdateres!

Vi lever i en mer usikker tid enn på svært mange år. Et av våre naboland har gått til angrep på et annet land, og truslene mot vårt eget land er stadig økende. Det er liten sannsynlighet for et militært angrep mot Norge, men de hybride truslene og aktivitetene mot...
Aktuelt | Hvorfor er det viktig for virksomheter å øve?

Aktuelt | Hvorfor er det viktig for virksomheter å øve?

Betydningen av å øve Enhver virksomhet kan bli utsatt for situasjoner som avviker fra daglige rutiner. Det kan være ulykker, spionasje, cyberangrep, utpressingsforsøk, produksjonsstans, etc. Fellesnevneren for en slik hendelse er at den ikke er dagligdags. Mange...