Leksjon 15 i kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» handler om kommunikasjon og kontinuerlig forbedring i arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under eller last ned vårt hefte som oppsummerer kurset her.

I arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet er kommunikasjon viktig på flere måter.

Alt av retningslinjer må selvsagt kommuniseres til de ansatte, retningslinjer må kommuniseres til leverandører og andre samarbeidspartnere, og ikke minst er kommunikasjon en viktig del i arbeidet med å bygge en sunn kultur hvor det er et godt ytringsklima.

Aller viktigst er kanskje kommunikasjonen som kommer fra toppledelsen i virksomheten om nettopp denne tematikken.

Kontinuerlig læring og forbedring er viktig i veldig mye av det vi gjør, også når det gjelder forebygging og håndtering av økonomisk kriminalitet. Tre ting er særlig viktig:

1) Man må ha en systematikk som sikrer at identifiserte korrigerende tiltak faktisk blir innført.

2) Du må vite at viktige kontroller og andre forebyggende tiltak faktisk fungerer.

3) Minst en gang i året må man sørge for en gjennomgang av hvordan virksomheten arbeider helhetlig med å forebygge og håndtere risikobildet og sørge at eventuelle forbedringsbehov blir identifisert og arbeidet videre med.