Julen nærmer seg med stormskritt, og for mange norske virksomheter er det en travel tid frem mot høytiden. Det er ofte mye vi ønsker å ha avsluttet på jobben før vi tar en velfortjent juleferie, og går et nytt år i møte.  

Det er ikke bare på jobben det er hektisk. Innspurten før jul og nytt år er tradisjonelt travle tider også i privatlivet, med skoleavslutninger, julebord, klargjøring til jul, innkjøp av julegaver, etc.  

Det er i det hele tatt mye som krever vår oppmerksomhet, og det kan være lett å overse viktige detaljer som skaper sårbarheter som noen ønsker å utnytte.  

Det finnes dessverre mange aktører der ute som ønsker å ramme oss. Det er både statlige aktører som ønsker å skape mistillit og uro, og det er kriminelle aktører som ønsker å stjele våre verdier. Vi må kontinuerlig vokte oss både på jobben og i det private mot alle de forsøkene på svindel vi nærmest daglig utsettes for. Dessverre er høytidene tidspunkter hvor aktører intensiverer sine angrep, for de vet at vi ofte senker skuldrene litt og kanskje lettere lar oss lure. 

Det er vanskelig å sikre seg helt mot alle trusler, men noen enkle grep kan bidra til å redusere sannsynligheten for at noe inntreffer. Det vil være vel anvendt tid å gjennomføre noen enkle grep nå i førjulstiden: 

  • Hvordan ser risikobildet ut akkurat nå? Hva er spesielt viktig å være oppmerksom på og gå gjennom virksomhetens viktigste rutiner. For noen kan dette være cybersikkerhet, mens for noen andre kan det være noe helt annet som bekymrer mer.  
  • Gå gjennom beredskapsplanene før dere tar juleferie og husk at denne også må være tilgjengelig dersom IKT-systemene er nede. De som sitter i kriseledelsen kan med fordel ha med seg en papirutgave hjem eller på ferie i julen. 
  • Kontroller at varslingslistene er oppdatert. Dette er spesielt viktig dersom noen reiser bort på juleferie, og en vararepresentant må være forberedt på å overta.  
  • Sørg for at de som skal fungere i en stilling de normalt ikke bekler, har fått god opplæring i prosessene, og kjenner hvem de kan kontakte dersom de har behov for støtte. 

Dette er enkle grep, men de er ikke desto mindre viktig av den grunn. Ta et tak nå og sørg for at din virksomhet går en tryggere Jul i møte. 

Med ønske om en sikker Jul! 

Dag leder fagområdet sikkerhet og beredskap. Han har 38 års erfaring fra Forsvaret, hvor han har jobbet mye med sikkerhet og beredskap på både taktisk, operasjonelt og strategisk nivå. Dag er tidligere sjef for operasjonsavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter, hvor han blant annet hadde det overordnede ansvaret for beskyttelse av Forsvarets verdier og sårbarheter, og for å lede Forsvarets operasjoner i inn- og utland. Dag har ti års erfaring med å jobbe i utlandet, og har en meget god forståelse for geopolitisk risiko. Han har gjennom sin lange erfaring opparbeidet seg meget god forståelse og kompetanse for hvordan organisasjoner kan forberede seg på å håndtere oppdukkende situasjoner og kriser.