Ledig stilling | Forvaltningsinformatiker 

Agenda Risk ble etablert våren 2021 og leverer rådgivningstjenester innenfor blant annet risikostyring, internkontroll, gransking, compliance, digital etterforskning, informasjonssikkerhet, samt sikkerhet & beredskap. 

Vi har nå etablert oss som en solid leverandør av tjenesteområdet helhetlig risikostyring og internkontroll, spesielt innenfor styring av informasjonssikkerhet og personvern, og våre kunder har et økende behov for bistand innenfor disse områdene. Vi søker derfor en forvaltningsinformatiker som kan ta en aktiv rolle i å styrke disse leveransene til våre kunder.  

Det finnes ingen tilsvarende selskap som Agenda Risk i Norge og den rette personen vil få en unik mulighet til å utvikle seg og få selvstendig ansvar under veiledning av våre erfarne eksperter på området. Du vil også kunne få muligheter til å utvide din kompetanse gjennom samarbeid med noen av landets ledende eksperter innenfor digital granskning og sikkerhet og beredskap.  

Hvem vi ser etter 

Vi ser etter deg med sterke akademiske resultater i forvaltningsinformatikk eller i tilsvarende utdannelse på masternivå og som har et sterkt engasjement for å bidra til å bevege verden i riktig retning.  

Du må være uredd og motiveres av å jobbe for våre i kunder i tråd med Agenda Risk sine verdier. Du må være opptatt av å forstå våre kunders egenart og risikobilde slik at de kan få bistand som er tilpasset deres behov. Du må like å skrive, og ha sterke skriftlige formuleringsevner og evne å presentere faglige vurderinger og innspill på en lettfattelig måte. 

Om du har noen få års arbeidserfaring eller om du ikke er ferdig med utdannelsen før til sommeren betyr ikke så mye.  

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og har et attraktivt aksjonærprogram som alle ansatte skal kunne bli en del av. 

Om arbeidsgiveren 

Agenda Risk sin visjon er å støtte organisasjoner og virksomheter med å utøve sin virksomhet på en forsvarlig måte, og som bidrar til å støtte opp under FNs bærekraftsmål. Vi vil bidra til å bevege verden i riktig retning. Vi leverer tjenester innenfor følgende områder: 

  • Risikostyring, internkontroll og hendelseshåndtering innenfor våre fagområder. 
  • Gransking, compliance, bakgrunnssjekk, opplæring og forebygging. 
  • Cyber- og informasjonssikkerhet, samt personvern. 
  • Sikring og analyse av digitale bevis ifm. tvistesaker, straffesaker samt cyberinvestigations. 
  • Sikkerhet & beredskap, herunder gjennomføring av øvelser. 

Søknader og eventuelle spørsmål sendes på e-post til ingrid.barth.pettersen@agendarisk.no. Søknader bør inneholde søknadstekst, CV, attester og vitnemål.

Søknadsfrist: Løpene, men så snart som mulig. Vi vurderer innkomne søknader fortløpende.