Agenda Risk ble etablert våren 2021 og leverer rådgivningstjenester innenfor blant annet risikostyring, internkontroll, gransking, compliance, digital etterforskning, informasjonssikkerhet, samt sikkerhet & beredskap. 

Selskapet er i vekst og ønsker å komme i kontakt med deg som har en lidenskap for faget, er dedikert, opptatt av kvalitet og motiveres av å yte rådgivning som også gir tydelig verdi til samfunnet.  

Vi skal rekruttere til flere fagområder, blant annet sikkerhet og beredskap. Se under for nærmere beskrivelse av personer vi er særlig interessert i nå. 

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og har et attraktivt aksjonærprogram som alle ansatte skal kunne bli en del av.

Vår leder for Agenda Risks sikkerhet og beredskapstjenester søker etter kolleger til sentrale roller i arbeidet med å utvikle en helhetlig tjenesteportefølje, som harmoniserer og spiller tett med våre øvrige tjenester. Porteføljen skal bestå av tjenester orientert mot enhver virksomhets evne til å beskytte egen kjernevirksomhet.

Dette betyr at vi ser etter deg med interesse og kompetanse på alt fra strategisk rådgivning innen sikkerhetsledelse, kvalitetssikring og kulturarbeid, via taktisk rådgivning knyttet til utvikling, forbedring og samhandling ifm. sikkerhetsarbeid.  

Eksempler på relevante fag- og tjenesteområder kan være: 

 • Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser samt utarbeidelse og innføring av risikoreduserende tiltak.
 • Utarbeidelse og innføring av sikkerhetssystem.
 • Utvikle og revidere fysiske sikringstiltak.
 • Krise- og hendelseshåndtering dersom det inntreffer en uønsket hendelse, samt ledelsesstøtte i arbeidet med å gjenopprette ordinær drift.
 • Gjennomføre øvelser av ulikt format for både å trene de ansatte i virksomheten, og for å avdekke eventuelle svakheter eller mangler i prosesser. 
 • Utarbeide geopolitiske vurderinger og gi sikkerhetsrelaterte råd i forbindelse med både reiser og etableringer i andre land.
 • Gjennomføre kurs, opplæring og dilemmatrening for å skape bevissthet om sikkerhetsutfordringer og trusler. 

Vi søker deg som har praktisk erfaring fra noen av de nevnte fagområdene. Du har gjerne jobbet med praktisk sikkerhetsarbeid i offentlig eller privat virksomhet.

Det er viktig for oss at personer som ønsker å arbeide i selskapet har de rette verdier og holdninger.

Dersom du ikke tilfredsstiller alle ønskene våre over ber vi deg uansett ta kontakt. Vi skal rekruttere flere til dette fagområdet. 

 

Om arbeidsgiveren

Agenda Risk sin visjon er å støtte organisasjoner og virksomheter med å utøve sin virksomhet på en forsvarlig måte, og som bidrar til å støtte opp under FNs bærekraftsmål. Vi vil bidra til å bevege verden i riktig retning. Vi leverer tjenester innenfor følgende områder: 

 • Gransking, compliance, bakgrunnssjekk, opplæring og forebygging.
 • Cyber- og informasjonssikkerhet, samt personvern.
 • Sikring og analyse av digitale bevis samt cyberinvestigations.
 • Sikkerhet & beredskap, herunder gjennomføring av øvelser.
 • Digitale bevis, bistand i sivile tvistesaker, straffesaker mv.

 Søknadsfrist 25. september 2022.