Se annonse på Finn.no her eller les mer under.

Agenda Risk er et nyetablert selskap som leverer rådgivningstjenester innenfor blant annet risikostyring, internkontroll, gransking, compliance, informasjonssikkerhet mv. Selskapet er i vekst og ønsker å komme i kontakt med deg som har en lidenskap for faget, er dedikert til rollen med å levere kvalitet og motiveres av å levere rådgivning som også gir tydelig verdi til samfunnet.

Agenda Risk skiller seg fra mange andre konsulentselskaper. Vi tror vi kan bidra til å bevege verden i riktig retning. Søkere må ha en oppriktig lidenskap til faget, ønske om at jobben skal gi mening og selvsagt være svært sterk innenfor sitt fagfelt. Det er viktig for oss at personer som ønsker å arbeide i selskapet har de rette verdier og holdninger.

Vi skal rekruttere til flere fagområder, blant annet informasjonssikkerhet og datagransking. Se under for nærmere beskrivelse av personer vi er særlig interessert i nå.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og har et attraktivt aksjonærprogram som alle ansatte skal kunne bli en del av.

Sikring og analyse av digital informasjon, herunder digital etterforskning/datagransking er svært viktig i en rekke granskinger, tvistesaker og ikke minst ved sikkerhetsrelaterte hendelser slik som datainnbrudd, sabotasje og andre uønskede hendelser. Spesielt ved personopplysninger på avveie er det viktig å klarlegge omfang og årsaksforhold.

For dette fagområdet ser vi etter deg med noen flere års erfaring fra fagfeltet. Du kan gjerne ha arbeidserfaring fra skatteetaten, politiet, forsvaret eller som rådgiver. Vi er opptatt av at du er sterk faglig, systematisk, forstår betydningen av digitale bevis, enten det er i en gransking, tvistesak eller ved sikkerhetshendelser.

Du må ha god kjennskap til de ulike metoder, verktøy mv. som er tilgjengelig, både deres styrker og svakheter. Vi er opptatt av at du hele tiden skal være i front på kompetanse- og teknologisk utvikling.

Det er også ønskelig at du har innsikt i og erfaring fra bruk av eDiscovery-verktøy.

Du vil ofte arbeide svært tett med våre spesialister innenfor informasjons- og cybersikkerhet.

Typiske arbeidsoppgaver vil kunne være:

  • Sikring, analyse og gransking av elektronisk lagrede bevis i forbindelse med granskinger, sikkerhetshendelser som dataangrep, personopplysninger på avveie, svindelforsøk, informasjonstyveri o.l.
  • Bistå advokatfirmaer og større virksomheter i konkurssaker, eDiscovery-prosesser, tvistesaker o.l.
  • Bistå namsmannen ved bevissikring utenfor rettssak.
  • Sakkyndig ifm. tvistesaker

Dersom du ikke tilfredsstiller alle ønskene våre over ber vi deg uansett ta kontakt. Vi skal rekruttere flere til dette fagområdet.

For den rette kandidaten innenfor fagområdet sikring og analyse av elektronisk lagret informasjon kan vi love en svært spennende lederstilling i et nyetablert selskap og med muligheter til å være med på eiersiden som partner.