Vi introduserer 14 kategorier av økonomisk kriminalitet i leksjon 4 i Videocation.no kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under.

Økokrim definerer økonomisk kriminalitet som «profittmotiverte, lovstridige handlinger som ofte begås innenfor eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er, eller gir seg ut for å være, lovlig».

En ganske god definisjon. I kurset søker vi å dekke begrepet økonomisk kriminalitet gjennom en nærmere introduksjon av følgende typer kriminalitet: 

 1. Underslag
  2. Økonomisk utroskap
  3. Informasjonstyveri
  4. Korrupsjon
  5. Hvitvasking
  6. Verdipapirkriminalitet
  7. Bedrageri
  8. Arbeidslivskriminalitet
  9. Regnskapskriminalitet
  10. Skattekriminalitet
  11. Dokumentforfalskning
  12. Konkurskriminalitet
  13. Konkurransekriminalitet
  14. Miljøkriminalitet

Du kan tegne et syvdagers prøveabonnement hos Videocation.no gratis nå.