Økt forståelse og kunnskap bygger kultur. En sunn kultur med et godt ytringsklima er kanskje det aller viktigste i arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet. I 2021 utarbeidet vi et kurs om forebygging av økonomisk kriminalitet i samarbeid med Videocation.no. Gjennom sommeren har vi lagt ut korte oppsummeringer av de ulike deler av kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» .

Kurset består av totalt 16 leksjoner. Den siste leksjonen oppsummerer kurset og trekker frem det aller viktigste i arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under. Vi har også utarbeidet et hefte som oppsummerer kurset og som er tilgjengelig for nedlastning her.    

Det viktigste med et kurs som dette er å bygge forståelse, kompetanse og bevissthet som igjen vil bidra til å skape en god kultur i virksomheten.

Kriminalitetsbildet er ganske omfattende, det er i endring og det er lite som tyder på at det blir mindre økonomisk kriminalitet i fremtiden. Snarere tvert imot. Ikke bare blir det trolig mer kriminalitet, men den går også over i andre former, og blir i enkelte sammenhenger mer kompleks.

Det er et stort antall ulike typetilfeller av økonomisk kriminalitet virksomheten din kan bli rammet av, både ved at virksomheten blir utsatt for den, eller at virksomheten selv deltar i den økonomiske kriminaliteten.

Det er helt andre forventninger nå enn for bare noen år siden når det gjelder hva du som leder må gjøre for å drive virksomheten på en ansvarlig måte. Det er forventet, både fra andre ledere, fra styrende organer og ikke minst fra både kunder og leverandører, at du har iverksatt de nødvendige tiltakene for å beskytte virksomhetens verdier og opptre ansvarlig.

Kurset hos Videocation.no finner du her: «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» .