Trenger dere hjelp med gjennomføring av beredskapsøvelse? Agenda Risk har lang erfaring med planlegging og gjennomføring av øvelser og kan bistå både små og store virksomheter.  

 

Norske virksomheter står overfor stadig flere og mer komplekse risikoer, og uønskede og uventede hendelser kan oppstå når som helst.

Faktorer som klimaendringer, kriger og teknologiske utviklinger påvirker risikobildet og gjør at bedrifter må omstille seg og tenke annerledes for å beskytte sine verdier.

Ofte vil ikke uønskede og uventede hendelser være eller oppleves slik man forventer, og da er det viktig at man som ledelse er forberedt på å navigere gjennom kriser.

Øving på krisehåndtering er viktig for å forberede organisasjonen på hendelser som kan oppstå, teste rutiner og identifisere mulige forbedringer i beredskapsplanverk. Agenda Risk har lang erfaring med planlegging og gjennomføring av øvelser og kan bistå både mindre og større virksomheter med å gjennomføre en øvelse som er skreddersydd deres risikobilde.

Sammen planlegger og gjennomfører vi en skrivebordsøvelse som utfordrer ledelsen med realistiske scenarier og skreddersys etter deres behov, slik at dere blir godt rustet til å håndtere uønskede og uventede hendelser i fremtiden.

 

Kontakt oss for å få vite mer om hvordan vi kan bistå dere med å gjennomføre en øvelse.

Dag Søberg er partner og leder for fagområdet Sikkerhet og beredskap i Agenda Risk.

Dag har 38 års erfaring fra Forsvaret, hvor han har jobbet på både taktisk, operasjonelt og strategisk nivå.

Dag har gjennom sin lange erfaring opparbeidet seg unik kompetanse innenfor hvordan organisasjoner kan forberede seg på å håndtere oppdukkende situasjoner og kriser. Han har planlagt og gjennomført en rekke øvelser for Agenda Risk sine kunder.