Agenda Risk er et nyetablert selskap som leverer rådgivningstjenester innenfor blant annet risikostyring, internkontroll, gransking, compliance, informasjonssikkerhet mv. Selskapet er i vekst og ønsker å komme i kontakt med deg som har en lidenskap for faget, er dedikert til rollen med å levere kvalitet og motiveres av å levere rådgivning som også gir tydelig verdi til samfunnet.  

Agenda Risk skiller seg fra mange andre konsulentselskaper. Vi tror vi kan bidra til å bevege verden i riktig retning. Søkere må ha en oppriktig lidenskap til faget, ønske om at jobben skal gi mening og selvsagt være svært sterk innenfor sitt fagfelt. Det er viktig for oss at personer som ønsker å arbeide i selskapet har de rette verdier og holdninger. 

Vi skal rekruttere til flere fagområder, blant annet informasjonssikkerhet og datagransking. Se under for nærmere beskrivelse av personer vi er særlig interessert i nå. 

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og har et attraktivt aksjonærprogram som alle ansatte skal kunne bli en del av.

Vår leder for Agenda Risks informasjonssikkerhetstjenester søker etter kollegaer til sentrale roller i arbeidet med å utvikle en helhetlig tjenesteportefølje som harmoniserer og spiller tett med våre øvrige tjenester. Porteføljen skal bestå av tjenester orientert mot enhver virksomhets evne til å beskytte egen kjernevirksomhet og sensitiv informasjon.

Dette betyr at vi ser etter deg med interesse og kompetanse på alt fra strategisk rådgivning innen sikkerhetsledelse, kvalitetssikring og kulturarbeid, via taktisk rådgivning knyttet til utvikling, forbedring og samhandling på tvers av forretnings-, produksjons- og støtteenheter, til operativ rådgivning og bistand forbundet med helhetlig sikring i systemutvikling, drift og forvaltning.

Eksempler på relevante fagområder kan være:

  • Etablering og forbedring av ledelsessystem for informasjonssikkerhet
  • Gjennomføring av risikoanalyser
  • Sikkerhetsevaluering av leverandører og verdikjeder
  • Helhetlig identitetshåndtering
  • Hendelseshåndtering og gjenoppretting
  • Optimalisert utnyttelse av sikkerhetsteknologi – bruk av kunstig intelligens
  • IoT og industrielle kontrollsystemer
  • Sårbarhetsskanning og sikkerhetstesting
  • Veiledning ved sikkerhetskonfigurasjon av løsninger

Hvor mange års erfaring du har trenger ikke å bety noe. Langt viktigere er din genuine interesse og lidenskap. Det er et stort fremtidig behov for kompetanse innenfor fagfeltet. Vi vil fra et samfunnsperspektiv mer enn gjerne bidra til å utvikle denne kompetansen og ikke minst hjelpe nyutdannede innenfor fagfeltet med å anvende sin kunnskap og utvikle seg som gode rådgivere innenfor de ulike delene av informasjonssikkerhetsfaget.

Ta kontakt med Roger Ølstad på roger.olstad@agendarisk.no eller 913 98 547 om du har spørsmål.