Leksjon fem i kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» handler om underslag, økonomisk utroskap og tyveri av forretningshemmeligheter. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under eller last ned vårt hefte som oppsummerer kurset her.

Underslag handler om å berike seg selv på å ulovlig tilegne deg, selge eller forbruke en gjenstand eller et pengekrav som du ikke eier selv. Økonomisk utroskap har samme strafferamme som underslag Økonomisk utroskap gjelder når du er satt til å styre eller ha tilsyn med andres interesser og du handler imot dennes interesser og at enten du eller andre uberettiget tjener på dette.

Et typisk eksempel er regnskapssjefen som urettmessig betaler private regninger fra virksomhetens bankkonto, eller banksjefen som trosser bankens rutiner og gir store utlån, og dermed utsetter banken for risiko for betydelig tap.

Et annet eksempel kan være daglig leder som forleder kunder av virksomheten til å betale for varer eller tjenester til sitt eget private bankkontonummer i stedet for virksomhetens bankkontonummer.

Informasjonstyveri skjer i denne sammenhengen gjerne når en ledende ansatt skal starte konkurrerende virksomhet, og tar med seg både kundelister, prislister, tegninger, maler og annen type informasjon, for å benytte dette i den nye, konkurrerende virksomheten. Dette er fra 1. januar 2021 regulert gjennom en ny lov som kalles forretningshemmelighetsloven.