I 2021 lanserte Agenda Risk i samarbeid med Videocation.no kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» Kurset består av totalt 16 leksjoner. I ukene fremover vil vi publisere en helt kort oppsummering av hver modul som vi håper vil gi deg noe å tenke på – og kanskje pirre interessen for å ta kurset. Her får du en kort oppsummering av kursets introduksjon. Vi har også utarbeidet et hefte som oppsummerer kurset og som er tilgjengelig for nedlastning her.    

Nesten hver eneste dag kan du lese saker i avisen om ulike former for økonomisk kriminalitet; prissamarbeid, underslag fra det lokale idrettslaget eller om korrupsjon. Veldig mange virksomheter blir utsatt for denne type hendelser eller selv begår økonomisk kriminalitet.

Kriminalitetsbildet er i endring og spesielt cyber-relatert kriminalitet, eksempelvis CEO-fraud er nå en betydelig utfordring. Å bli utsatt for økonomisk kriminalitet – eller at virksomheten selv begår økonomisk kriminalitet, kan det få alvorlige konsekvenser.

Virksomhetens ledelse har et betydelig ansvar for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Forebygging av økonomisk kriminalitet er også et viktig tiltak for å verne om, og vise omsorg for de ansatte.