Tidligere i vår lanserte Videocation.no kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» Kurset består av totalt 16 leksjoner. I ukene fremover vil vi publisere en helt kort oppsummering av hver modul som jeg håper vi gi deg noe å tenke på – og kanskje pirre interessen for å ta kurset. Du kan tegne et syvdagers prøveabonnement hos Videocation.no gratis nå. Her får du en kort oppsummering av kursets introduksjon.

Nesten hver eneste dag kan du lese saker i avisen om ulike former for økonomisk kriminalitet; prissamarbeid, underslag fra det lokale idrettslaget eller om korrupsjon. Veldig mange virksomheter blir utsatt for denne type hendelser eller selv begår økonomisk kriminalitet.

Kriminalitetsbildet er i endring og spesielt cyberrelatert kriminalitet, eksempelvis CEO-fraud er nå en betydelig utfordring. Å bli utsatt for økonomisk kriminalitet – eller at virksomheten selv begår økonomisk kriminalitet, kan det få alvorlige konsekvenser.

Virksomhetens ledelse har et betydelig ansvar for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Forebygging av økonomisk kriminalitet er også et viktig tiltak for å verne om, og vise omsorg for de ansatte.

her for å tegne et syvdagers prøveabonnement hos Videocation.no gratis nå.