Krigen i Ukraina, spenninger mellom Kina og Taiwan/USA og ikke minst økte renter, inflasjon mv. fører til større usikkerhet. Det er en økende oppmerksomhet på betydningen av å øve på kriser og ulike situasjoner som kan oppstå, og stadig flere virksomheter ønsker å gjennomføre beredskapsøvelser. Et fundamentalt endret risikobilde krever at man må være bedre forberedt. Det kan arrangeres både full-skala øvelser og mindre Table-Top øvelser, som gir realistisk trening for alle involverte. For å møte den voksende etterspørselen har Agenda Risk ansatt Trond Bakke som seniorrådgiver med et særlig ansvar for å bistå virksomheter i offentlig og privat sektor med øvelser.

Dag Søberg, leder for sikkerhet- og beredskapstjenestene til Agenda Risk forteller at det «etter all sannsynlighet ikke finnes noen andre med den samme erfaringen som Trond Bakke i Norge. Med Bakke om bord får vi en seniorrådgiver med unik erfaring og som virkelig kan skape reelle og realistiske øvelser for norske virksomheter i både offentlig og privat sektor.

De siste ni årene har Bakke arbeidet med øvingsplanlegging og gjennomføring av øvelser ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø. Her har han ikke bare planlagt og gjennomført de store øvelsene, han har også vært svært delaktig i planlegging og gjennomføring av mindre spesialiserte beredskapsøvelser som ikke er like godt kjent for allmenheten.

Bakke har en særskilt innsikt i hvordan øvelser skal gjennomføres på en mest mulig hensiktsmessig måte for å skape et best mulig utbytte for de som øves. Han har i løpet av årene gjennomført en rekke øvelser med Politi, operatører av kritisk infrastruktur, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og en hel rekke andre offentlige og private aktører.

Kristian Thaysen sier videre at dette ikke bare styrker våre sikkerhet & beredskapstjenester, men det gjør oss også bedre i stand til å lage gode øvelser som berører helheten i det risikobildet vi bistår virksomheter med å møte, alt fra cyberrisiko, risiko for korrupsjon, dawn raid fra tilsynsmyndigheter og andre uønskede hendelser.

Bakke har mer enn 38 års erfaring fra Forsvaret, og han har i hoveddelen av sin karriere i Forsvaret arbeidet med planlegging og gjennomføring av øvelser. Trond har erfaring både fra NATO-staber i utlandet og fra ulike nivå i Norge.

Trond Bakke begynner i Agenda Risk i januar 2023.

Send en forespørsel

Du kan gjerne fylle ut kontaktskjema under og vi vil ta kontakt med deg.

(ikke send konfidensiell informasjon via kontaktskjemaet)