Agenda Risk har utvidet kompetansen innenfor sikkerhet & beredskap, og har fått Carl-Petter Stav inn som en del av selskapet. Carl-Petter kommer til Agenda Risk fra Etterretningstjenesten.

Carl-Petter går inn i stillingen som seniorrådgiver, og har med seg nærmere 20 års erfaring fra etterretnings- og sikkerhetsrelatert arbeid. Han har jobbet nasjonalt og internasjonalt, både på operativt og strategisk nivå og både sivilt og militært. Han har jobbet med trusler fra statlige og ikke-statlige aktører i alle domener (cyber/teknologi og fra mennesker). Han har ledet analysearbeid og operative avdelinger både i Norge og i utlandet i forbindelse med militære operasjoner og kriser, samt hatt ansvar for operasjonell risikohåndtering og sikkerhet.

Carl-Petter har utstrakt erfaring fra bi- og multilateralt samarbeid i tillegg til samvirke med nasjonale etterretnings- og sikkerhetsinstanser.

Han har også tilegnet seg betydelig kompetanse innenfor informasjonssikkerhet. Videre har Carl-Petter erfaring som rådgiver i BDO AS hvor han jobbet med fagområdene gransking, sikkerhet og beredskap.

Dag Søberg, leder av Sikkerhet & beredskap i Agenda Risk forteller at Carl-Petter sin kompetanse er av stor interesse for norske virksomheter, og at vi i Agenda Risk er svært takknemlige for å ha fått ham som en del av et stadig voksende team. 

Carl-Petter sin bakgrunn har gitt ham omfattende forståelse for dagens komplekse trusselbilde, og hvordan norske virksomheter kan motvirke disse truslene i grensesnittet mellom teknologi og mennesker.

Send en forespørsel

Du kan gjerne fylle ut kontaktskjema under og vi vil ta kontakt med deg.

(ikke send konfidensiell informasjon via kontaktskjemaet)