Gjennomføring av beredskapsøvelsen ga oss både trygghet og flere gode innspill til forbedringer»

 – Sverre Tyrhaug, Managing Partner i Advokatfirmaet Thommessen

Advokatfirmaet Thommessen arbeider målrettet med risikostyring og som en del av dette arbeidet gjennomførte Agenda Risk i januar 2023 en skrivebordsøvelse (table-top) for kriseledelsen i advokatfirmaet.

Advokatfirmaet Thommessen er et av landets ledende forretningsadvokatfirmaer, med nesten 400 medarbeidere og kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og London. Firmaet har cyberrisiko høyt på agendaen, og er en av få norske advokatfirmaer som er sertifisert med den mest anerkjente standarden for informasjonssikkerhet i verden – ISO 27001.

ISO-sertifiseringen fungerer også som et verktøy i arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring. Sertifikatet er gyldig i tre år, og i løpet av denne perioden gjennomføres det årlige oppfølgingsrevisjoner der vi undersøker om det finnes forbedringspunkter. På denne måten jobber vi hele tiden systematisk med risikoanalyse og risikoreduserende tiltak, forklarer digitaliseringssjef i Advokatfirmaet Thommessen,Trine Melsether.

Hensikten med øvelsen var å gi kriseledelsen ved Advokatfirmaet Thommessen god trening i å håndtere ulike situasjoner som kan oppstå i tilknytning til et advokatfirma.

Videre var hensikten å skape trygghet og forståelse for hvordan beredskapsplanen fungerer, og en felles forståelse for hvem som har hvilket ansvar og hvilken rolle ved ulike kriser.

Øvelsen ble gjennomført som en skrivebordsøvelse (table-top), dvs. en øvelse hvor en situasjon presenteres for deltakerne (i dette tilfellet kriseledelsen) og hvor deltakerne deretter må finne ut hvordan de skal forholde seg til situasjonen og hva de skal gjøre for å løse den oppståtte hendelsen på best mulig måte. En naturlig eskalering av situasjon bidro til at kriseledelsen ble utfordret innenfor store deler av eget planverk for beredskap. Dette gjør øvelsen mer krevende, men er samtidig slik en uønsket hendelse gjerne utvikler seg.

Øvelsen ble gjennomført med bakgrunn i en konkret risikovurdering, og med realistiske scenarier.

Ifølge Dag Søberg, ansvarlig for Agenda Risk sine sikkerhet- og beredskapstjenester, er en skrivebordsøvelse normalt ikke særlig ressurskrevende å gjennomføre, og en effektiv måte å belyse utfordringer, prosedyrer og prosesser. Ikke minst bidrar en slik øvelse til at deltakerne i større grad får innsikt i hvordan de som gruppe må jobbe sammen for å løse situasjonen og gir en mental trygghet som vil være svært nyttig dersom en uønsket hendelse og krise oppstår.

Agenda Risk hadde forberedt realistiske scenarier som vi ble presentert for på en god måte. Selv om det var kriseledelsen som måtte løse utfordringene, ble vi geleidet gjennom prosessen på en svært god måte av Agenda Risk. Dette medførte at øvelsen gjorde oss tryggere på at vi vil håndtere en krise på en god måte, og samtidig fikk vi flere konkrete og nyttige læringspunkter som vi tar med oss i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.

 – Sverre Tyrhaug, Managing Partner i Advokatfirmaet Thommessen.

Ta kontakt med Dag Søberg eller Trond Bakke hos Agenda Risk om du ønsker å drøfte hvordan Agenda Risk kan bistå din virksomhet med gjennomføring av ulike former for beredskapsøvelser. Vi minner også om at vi gjennomfører kurs i øvingsplanlegging (planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser) 6. mars. Les mer om dette her.

Under ser dere våre fagspesialister fra våre sikkerhet- og beredskapstjenester, Trond Bakke, Dag Søberg og Carl-Petter Stav

 

Agenda Risk - Trond Bakke, øvelsesplanlegging, beredskap
Dag Søberg i Agenda Risk: Nå må beredskapsplanene oppdateres!
Agenda Risk - Carl-Petter Stav, geopolitisk risiko.