«Gjennomføring av beredskapsøvelsen ga oss både trygghet og flere gode innspill til forbedringer»

 – Bente Doknes, direktør LHL-sykehuset Gardermoen

LHL-sykehuset Gardermoen arbeider målrettet med risikostyring og som en del av dette arbeidet gjennomførte Agenda Risk før sommerferien en skrivebordsøvelse (table-top) for kriseledelsen ved sykehuset.

LHL-sykehuset Gardermoen er et moderne og tilgjengelig spesialistsykehus med kliniske tjenester som medisinsk poliklinikk, livsstilsmedisin og rehabilitering.

Hensikten med øvelsen var å gi kriseledelsen ved sykehuset mer trening i å håndtere ulike situasjoner som kan oppstå ved sykehuset. Videre var hensikten å skape trygghet og forståelse for hvordan beredskapsplanen til sykehuset fungerer, og en felles forståelse for hvem som har hvilket ansvar og hvilken rolle ved ulike kriser/hendelser.

Øvelsen ble gjennomført som en skrivebordsøvelse (table-top), dvs. en øvelse hvor en situasjon presenteres for deltakerne (i dette tilfellet kriseledelsen) og hvor deltakerne deretter må finne ut hvordan de skal forholde seg til situasjonen og hva de skal gjøre for å løse den oppståtte hendelsen på best mulig måte. Nye situasjoner oppstod i løpet av den tiden øvelsen pågikk, og ble kommunisert til kriseledelsen underveis. Dette gjør det mer krevende, men er samtidig slik en uønsket hendelse gjerne utvikler seg.

Øvelsen ble gjennomført med bakgrunn i en konkret risikovurdering, og med realistiske scenarier.

Ifølge Dag Søberg, ansvarlig for Agenda Risk sine sikkerhet- og beredskapstjenester, er en skrivebordsøvelse normalt ikke særlig ressurskrevende å gjennomføre, og en effektiv måte å belyse både utfordringer, prosesser og prosedyrer på. Ikke minst bidrar en slik øvelse til at deltakerne i større grad får innsikt i hvordan de som gruppe må jobbe sammen for å løse situasjonen og gir en mental trygghet som vil være svært nyttig dersom en uønsket hendelse og krise oppstår.

Agenda Risk hadde forberedt realistiske scenarier som vi ble presentert på en god måte. Selv om det var kriseledelsen som måtte løse utfordringene, ble vi geleidet gjennom prosessen på en svært god måte av Agenda Risk. Dette medførte at øvelsen gjorde oss tryggere på at vi vil håndtere en krise på en god måte, men samtidig fikk vi flere konkrete og nyttige læringspunkter som vi tar med oss i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.

 – Bente Doknes, direktør LHL-sykehuset Gardermoen.

 

 

Send en forespørsel

Du kan gjerne fylle ut kontaktskjema under og vi vil ta kontakt med deg.

(ikke send konfidensiell informasjon via kontaktskjemaet)