Vi lever i en mer usikker tid enn på svært mange år. Et av våre naboland har gått til angrep på et annet land, og truslene mot vårt eget land er stadig økende. Det er liten sannsynlighet for et militært angrep mot Norge, men de hybride truslene og aktivitetene mot Norge har økt betraktelig siden Russland angrep Ukraina i februar 2022. 

Norske virksomheter er ettertraktede mål for Russland. Russland er på desperat jakt etter høyteknologi, og søker nok også å forsøke å skape usikkerhet og ustabilitet i Norge. Russland har en interesse i å forsøke å påvirke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina.

For kort tid siden annonserte Statsministeren at Forsvaret har hevet beredskapen og har iverksatt tiltak for å sikre norsk suverenitet.

Dessverre er det begrenset hva Forsvaret kan gjøre i den situasjonen vi står i, utover å øke tilstedeværelsen og årvåkenheten, og å være forberedt på å håndtere ulike situasjoner som kan oppstå. Forsvaret har begrenset evne til å sikre norske virksomheter. Norske virksomheter må selv ta ansvar for å sikre seg som best de kan, og det er faktisk en god del virksomhetene kan gjøre. Det er heller ikke spesielt krevende.

Det har vært mye søkelys på trusselen for cyberangrep, og det er fortsatt et stort behov for dette. Men, det er like viktig at alle norske virksomheter, små og store, gjør gode risikovurderinger for å forstå hvilke sårbarheter de har, og hvordan de best mulig kan beskytte seg. Hvordan skal de redusere risikoen for fysiske tyverier? Hvordan skal de redusere innsidetrusselen? Hvilke samarbeidspartnere har virksomheten, og hvordan vil det påvirke virksomheten dersom noe skjer med samarbeidspartnerne? Hvordan skal virksomheten håndtere ulike hendelser?

Er det etablert beredskapsplaner som dekker de situasjonene som kan oppstå? Er kriseledelsen definert og vet disse personene at de inngår i kriseledelsen, og ikke minst; har kriseledelsen blitt øvd?

Dette er noen eksempler på de spørsmål enhver virksomhet bør stille seg i disse dager. Det er umulig å forutse nøyaktig hva som vil skje, men det er fullt mulig å iverksette tiltak for å redusere risikoen og være bedre forberedt på å håndtere de situasjoner som eventuelt oppstår.

Vi i Agenda Risk og andre tilsvarende selskaper har meget god kompetanse til å gjennomføre risikovurderinger, og kan hjelpe til med å utvikle et planverk som bedre sikrer virksomheten, samt øve på disse beredskapsplanene.

Det er vanskelig å ivareta en effektiv håndtering av en krise dersom man er dårlig forberedt, og vi vil derfor sterkt anbefale en gjennomgang av beredskapsplanene nå!

 

 

 

 

Send en forespørsel

Du kan gjerne fylle ut kontaktskjema under og vi vil ta kontakt med deg.

(ikke send konfidensiell informasjon via kontaktskjemaet)