Nye medarbeidere til Agenda Risk

Vårens rekrutteringsprosesser har ført til flere ansettelser. Vi er svært glade for å presentere de tre første nytilsatte. Les mer om Elise, Ada og Ingrid under.

Elise Rinde Olsen er ansatt som trainee i Agenda Risk sitt tjenesteområde Digital Forensic & Cyber Investigation. Elise er i ferd med å fullføre sin bachelor innenfor Digital Forensics ved Noroff University College i Kristiansand hvor hun også får de beste anbefalinger. Under dette studiet har hun lært det grunnleggende om filsystemer, nettverk, OSINT samt sikring og analyse av digitale enheter og verktøyene som benyttes til dette, samt de gjeldende lover og regler som omhandler fagfeltet. Elises bacheloroppgave omhandler IoT og hvilken informasjon enheter sender til tjenesteleverandører. Hun vil primært jobbe med datarekonstruksjon, men også bistå med sikring og analyse av digitale bevis. Elise starter hos oss 1. juni 2023.

Ada Strømme Hoff er ansatt som trainee i Agenda Risk. Hun arbeider nå som markedsfører i avisen Altinget og har tidligere vært ansatt som fulltidspraktikant i «tenketanken» The International Centre for Counter-Terrorism i Haag i Nederland. Hun har utdannelse i «Crisis and Security Management» med spesialisering i radikalisering, ekstremisme og terror fra Leiden University i Nederland og utdannelse i «International Relations» fra University of Edinburgh. I tillegg til å bidra på våre kundeoppdrag vil Ada blant annet arbeide med strategi, forretningsutvikling og markedsføring i Agenda Risk. Ada starter hos oss 1. august 2023.

Ingrid Barth Pettersen er sosialantropolog fra Oslo med 10 års erfaring fra virksomhetsstyring, internkontroll, compliance og risikostyring både i det offentlige og private. I Landbruksdirektoratet hadde hun ansvar for å utvikle et helhetlig internkontrollsystem, herunder rammeverk og rutiner for risikostyringen i direktoratet. I Tine arbeidet hun med strategisk risikostyring, støtte og opplæring i risikostyring i TINE og hos datterselskap, samt i utvikling av verktøy og systemer. Som personvernombud i Tine utviklet og innførte hun TINEs rammeverk for etterlevelse av personvern i TINE SA og i datterselskap. Hun har også vært personvernombud i Elkjøp. Ingrid begynner hos oss 1. august 2023 og vil arbeidere innenfor flere av våre tjenesteområder og ha et særlig ansvar for våre tjenester innenfor risikostyring og internkontroll.

Gjennom disse ansettelsene styrker vi oss ytterligere på flere av våre fagfelt, både med tanke på kapasitet og kompetanse. Det er morsomt hvordan vi ser at økt oppdragsmengde gir oss mulighet til å rekruttere flere mennesker og at de raskt går inn i spennende oppdrag. Vi er svært fornøyd med at både Elise, Ada og Ingrid har takket ja til å bli med på å utvikle Agenda Risk videre sammen med et allerede godt lag med medarbeidere. 

 – Kristian Thaysen, Managing Partner i Agenda Risk.