1I leksjon # 2 i Videocation.no kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» får du en god innføring i risikobildet. Les den korte oppsummeringen av kursets leksjon # 2 om risikobildet nedenfor eller last ned vårt hefte som oppsummerer kurset her.

Risikobildet er blitt betydelig mer komplekst de siste årene, og alt henger sammen med alt. De klassiske «Nigeria-brevene» er erstattet med svært avanserte dataangrep, eksempelvis CEO-fraud. Truslene kan komme både eksternt og fra en såkalt «innsider» eller «utro tjener». Ofte ser vi også at de kriminelle handlingene blir begått i samarbeid mellom en ekstern aktør og en utro tjener. Svært mange virksomheter blir enten utsatt for økonomisk kriminalitet – eller begår selv økonomisk kriminalitet. 

Mislighetstriangelet belyser tre faktorer som er relevant når en person begår økonomisk kriminalitet; 1) vedkommende som utfører den kriminelle handlingen må ha et motiv, 2) det må være en mulighet til å utføre den kriminelle handlingen og 3) den som utfører handlingen må evne å rasjonalisere den kriminelle handlingen overfor både seg selv og andre. Les også mer om kompetanse rundt risiko i norske styrerom her.