Trygghetsavtalen – abonnementstjenesten som gir bedre kontroll på virksomheten – er i dag lansert av Agenda Risk. Som første norske virksomhet tilbyr vi helhetlig risikostyring og bedre kontroll med virksomheten som en abonnementstjeneste.

Lanseringen 1. mars har vært planlagt lenge, men de siste dagers forferdelige hendelser gjør det ikke mindre aktuelt. Et allerede krevende risikobilde blir enda mer krevende og komplekst enn tidligere sier Kristian Thaysen, Managing Partner i Agenda Risk, og utdyper:

Risikobildet for de fleste virksomheter, bare noen få dager tilbake, representerte på mange måter et risikobilde som over tid hadde utviklet seg til et ganske så krevende risikobilde, men egentlig med få fundamentale endringer i det korte bildet. Plutselig er nesten alt – i en vestlig sammenheng – snudd opp ned. Stengt luftrom, helt nye sanksjoner og hva med effekten på et allerede svært spesielt og volatilt kraftmarked? Hvilke råvarer eller halvfabrikata blir påvirket av sanksjoner eller indirekte grunnet andre forhold? Og ikke minst, kan vi forvente motreaksjoner på alle vestens sanksjoner mot Russland i form av massive dataangrep og andre cyberoperasjoner?

Veldig mange virksomhetsledere ønsker å ha god styring og kontroll på virksomhetens risikobilde. Vi erfarer at mange er usikre på hvordan en faktisk skal gå frem for å få tilstrekkelig oversikt og et godt grunnlag for prioritering av tiltak på veien til betryggende kontroll.

Trygghetsavtalen med Agenda Risk kan sammenlignes med den årlige helse- og tannlegesjekken du har, som sikrer at du regelmessig følger opp og tar vare på noe av det mest dyrebare du har. Har du ikke en avtale som sørger for at du blir fulgt opp, er det lett å glemme det i en hektisk hverdag.

For et fast månedlig beløp får du blant annet tilgang til flere maler, løpende sparring/diskusjon, risikoanalyse med tiltak og regelmessig digital sårbarhetsskanning.

Vi har to alternativer; «KOM I GANG» eller «TRYGG». Begge alternativer gir fordeler som langt overstiger virksomhetens kostnad med avtalen.

All erfaring tilsier at svært mange – og oftere enn man tror – blir utsatt for ulike former for uønskede hendelser. Forebygging gjennom god styring og kontroll er uten tvil både fornuftig – og ikke minst svært ofte veldig kostnadsbesparende i stedet for å måtte benytte store summer på håndtering av uønskede hendelser.

Les mer på www.agendarisk.no/trygghetsavtale

 

Send en forespørsel

Du kan gjerne fylle ut kontaktskjema under og vi vil ta kontakt med deg.

(ikke send konfidensiell informasjon via kontaktskjemaet)