Fagartikkel | Styrer uten risikokompetanse?

Fagartikkel | Styrer uten risikokompetanse?

I debattinnlegg i Finansavisen januar 2020, under overskriften «Radikalt endret risikobilde» hevdet Kristian Thaysen at risikobildet for norske virksomheter de seneste årene har endret seg mer enn på mange tiår, men at måten risiko håndteres på, dessverre ikke har...