Aktuelt | Nyansettelser Agenda Risk

Aktuelt | Nyansettelser Agenda Risk

Nye medarbeidere til Agenda Risk Vårens rekrutteringsprosesser har ført til flere ansettelser. Vi er svært glade for å presentere de tre første nytilsatte. Les mer om Elise, Ada og Ingrid under. Elise Rinde Olsen er ansatt som trainee i Agenda Risk sitt tjenesteområde...
Aktuelt | Ikke glem behovet for fysisk sikring

Aktuelt | Ikke glem behovet for fysisk sikring

Vi lever i en tid hvor hele trussel- og risikobildet radikalt har blitt endret på kort tid. Fra å leve i en tid med dyp fred, og hvor vi hadde den lengste sammenhengende perioden med fred, har vi plutselig havnet i en krevende situasjon med usikkerhet og krig mellom...
Beredskapsøvelse Advokatfirmaet Thommessen

Beredskapsøvelse Advokatfirmaet Thommessen

Gjennomføring av beredskapsøvelsen ga oss både trygghet og flere gode innspill til forbedringer»  – Sverre Tyrhaug, Managing Partner i Advokatfirmaet Thommessen Advokatfirmaet Thommessen arbeider målrettet med risikostyring og som en del av dette arbeidet gjennomførte...
Aktuelt | Nå må beredskapsplanene oppdateres!

Aktuelt | Nå må beredskapsplanene oppdateres!

Vi lever i en mer usikker tid enn på svært mange år. Et av våre naboland har gått til angrep på et annet land, og truslene mot vårt eget land er stadig økende. Det er liten sannsynlighet for et militært angrep mot Norge, men de hybride truslene og aktivitetene mot...