Aktuelt

Nyheter og aktuelt fra Agenda Risk.

Aktuelt | Roger Ølstad og Maria Hempel nye partnere i Agenda Risk

Aktuelt | Roger Ølstad og Maria Hempel nye partnere i Agenda Risk

Roger Ølstad og Maria Hempel går inn som partnere i Agenda Risk. Roger har ansvaret for Agenda Risk sine tjenester innenfor informasjons- og cybersecurity og startet 1. september. Maria vil ta ansvaret for selskapets compliancetjenester og starter i oktober. Med Roger...

Fagartikkel | Høysesong for bedragerier?

Fagartikkel | Høysesong for bedragerier?

På tross av mange advarsler og «skrekkhistorier» formidlet av media regelmessig, blir svært mange personer med bankfullmakt e.l. i virksomheten lurt til å gjennomføre urettmessige utbetalinger eller på andre måter utsatt for bedragerier. Både i Frankrike og...

Ledig stilling: Rådgiver Sikkerhet & beredskap

Ledig stilling: Rådgiver Sikkerhet & beredskap

Agenda Risk ble etablert våren 2021 og leverer rådgivningstjenester innenfor blant annet risikostyring, internkontroll, gransking, compliance, digital etterforskning, informasjonssikkerhet, samt sikkerhet & beredskap.  Selskapet er i vekst og ønsker å komme i...

Agenda Risk etableres

Agenda Risk etableres

Vi ønsker å bidra til å bevege verden i riktig retning. Vår visjon er å støtte organisasjoner og virksomheter med å utøve sin virksomhet på en forsvarlig måte og som bidrar til å støtte opp under FNs bærekraftsmål.  Vi mener det er avgjørende for samfunnet - både i et...

Fagartikkel | Styrer uten risikokompetanse?

Fagartikkel | Styrer uten risikokompetanse?

I debattinnlegg i Finansavisen januar 2020, under overskriften «Radikalt endret risikobilde» hevdet Kristian Thaysen at risikobildet for norske virksomheter de seneste årene har endret seg mer enn på mange tiår, men at måten risiko håndteres på, dessverre ikke har...

Fagartikkel | Er complianceprogrammet i ferd med å gå ut på dato?

Fagartikkel | Er complianceprogrammet i ferd med å gå ut på dato?

Mange norske virksomheter har over tid arbeidet aktivt og godt med compliance- og kriminalitetsforebyggende tiltak og tar dette på aller største alvor. Dessverre har ikke alle gjort dette. Mange er ikke i nærheten av å ha etablert det som kan sies å være minimumskrav...

Fagartikkel | Ledelsessystem for antikorrupsjon i stampe?

Fagartikkel | Ledelsessystem for antikorrupsjon i stampe?

Det er nå snart fem år siden ISO-standarden om ledelsessystemer for antikorrupsjonsarbeid (ISO 37001:2016) ble lansert i Norge. Det er lite som tyder på at korrupsjon er blitt et mindre problem enn før, verken nasjonalt eller globalt. Det er likevel få norske...

Fagartikkel | Taksonomien og «Comply with minimum safeguards»

Fagartikkel | Taksonomien og «Comply with minimum safeguards»

Særlig det siste året har det vært skrevet mye om EUs taksonomi. Klassifiseringsordningen for grønne og bærekraftige aktiviteter som er en del av EUs handlingsplan for bærekraftig finans. De fleste snakker om de seks miljømålene. Prinsippet om at man i vesentlig grad...

Ledig stilling: Informasjons- og cybersikkerhet

Ledig stilling: Informasjons- og cybersikkerhet

Agenda Risk er et nyetablert selskap som leverer rådgivningstjenester innenfor blant annet risikostyring, internkontroll, gransking, compliance, informasjonssikkerhet mv. Selskapet er i vekst og ønsker å komme i kontakt med deg som har en lidenskap for faget, er...

Økonomisk kriminalitet! Hva er det og hvordan forebygge?

Økonomisk kriminalitet! Hva er det og hvordan forebygge?

Tidligere i vår lanserte Videocation.no kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» Kurset består av totalt 16 leksjoner. I ukene fremover vil vi publisere en helt kort oppsummering av hver modul som jeg håper vi gi deg noe å tenke på –...

Økonomisk kriminalitet og risikobildet

Økonomisk kriminalitet og risikobildet

I leksjon # 2 i Videocation.no kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» får du en god innføring i risikobildet. Les den korte oppsummeringen av kursets leksjon # 2 om risikobildet nedenfor og tegn et syv dagers gratis prøveabonnement...

Økonomisk kriminalitet | Mulige konsekvenser

Økonomisk kriminalitet | Mulige konsekvenser

Konsekvensene ved å bli utsatt for økonomisk kriminalitet eller at virksomheten selv begår økonomisk kriminalitet kan bli alvorlige. Dette tema belyses i leksjon # 3 i Videocation.no kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» Les den...

Økonomisk kriminalitet | En definisjon…

Økonomisk kriminalitet | En definisjon…

Vi introduserer 14 kategorier av økonomisk kriminalitet i leksjon 4 i Videocation.no kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under. Økokrim definerer økonomisk kriminalitet som...

Underslag, økonomisk utroskap og tyveri av forretningshemmeligheter

Underslag, økonomisk utroskap og tyveri av forretningshemmeligheter

  Leksjon fem i kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» handler om underslag, økonomisk utroskap og tyveri av forretningshemmeligheter. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under. Underslag handler om å berike...

Korrupsjon og hvitvasking

Korrupsjon og hvitvasking

Leksjon seks i kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» handler om korrupsjon og hvitvasking. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under. I fortalen til Europarådets korrupsjonskonvensjon heter det at «korrupsjon truer...

Verdipapirkriminalitet og bedrageri

Verdipapirkriminalitet og bedrageri

NRK-serien «EXIT» har sammen med kjente filmer som «The Wolf of Wall Street» og «The Big Short» satt søkelys på blant annet verdipapirkriminalitet og følgelig også hvitvasking. I leksjon 7 av kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?»...

Arbeidslivskriminalitet

Arbeidslivskriminalitet

Arbeidslivskriminalitet er et begrep som brukes om kriminalitet som innebærer handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og...

Konkurransekriminalitet og miljøkriminalitet

Konkurransekriminalitet og miljøkriminalitet

I leksjon 9 i kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» lærer du mer om konkurransekriminalitet og miljøkriminalitet. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under og tegn et syv dagers gratisabonnement hos Videocation.no...

Forebygging = samfunnsansvar

Forebygging = samfunnsansvar

I leksjon 10 i kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» lærer du overordnet om forebygging av økonomisk kriminalitet. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under og tegn et syv dagers gratisabonnement hos Videocation.no...

Forebygging; Retningslinjer og rutiner

Forebygging; Retningslinjer og rutiner

I leksjon 11 i kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» lærer du overordnet om hvilke retningslinjer, rutiner mv. som bør etableres når økonomisk kriminalitet skal forebygges. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under...