Aktuelt

Nyheter og aktuelt fra Agenda Risk.

Forebygging = samfunnsansvar

Forebygging = samfunnsansvar

I leksjon 10 i kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» lærer du overordnet om forebygging av økonomisk kriminalitet. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under og tegn et syv dagers gratisabonnement hos Videocation.no...

Forebygging; Retningslinjer og rutiner

Forebygging; Retningslinjer og rutiner

I leksjon 11 i kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» lærer du overordnet om hvilke retningslinjer, rutiner mv. som bør etableres når økonomisk kriminalitet skal forebygges. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under...

Forebygging; Gjennomføring av risikovurdering

Forebygging; Gjennomføring av risikovurdering

I leksjon 12 i kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» lærer du om gjennomføring av risikovurderinger knyttet til økonomisk kriminalitet. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under og tegn et syv dagers...

Forebygging; Etablering av kontrolltiltak

Forebygging; Etablering av kontrolltiltak

I leksjon 13 i kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» lærer du om etablering av kontrolltiltak når du skal forebygge økonomisk kriminalitet. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under og tegn et syv dagers...

Forebygging; Varsling, undersøkelser og gransking

Forebygging; Varsling, undersøkelser og gransking

I leksjon 14 i kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» lærer du om varsling og oppfølging av eventuelle mistanker om økonomisk kriminalitet. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under og tegn et syv dagers...

Forebygging; Kommunikasjon og kontinuerlig forbedring

Forebygging; Kommunikasjon og kontinuerlig forbedring

Leksjon 15 i kurset «Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?» handler om kommunikasjon og kontinuerlig forbedring i arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet. Les den korte oppsummeringen av denne delen av kurset under og tegn et syv...

Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?

Økonomisk kriminalitet! Hva er det for noe og hvordan forebygge?

Økt forståelse og kunnskap bygger kultur. En sunn kultur med et godt ytringsklima er kanskje det aller viktigste i arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet. Gjennom sommeren har vi lagt ut korte oppsummeringer av de ulike deler av kurset «Økonomisk...

Agenda Risk etableres

Agenda Risk etableres

Vi ønsker å bidra til å bevege verden i riktig retning. Vår visjon er å støtte organisasjoner og virksomheter med å utøve sin virksomhet på en forsvarlig måte og som bidrar til å støtte opp under FNs bærekraftsmål.  Vi mener det er avgjørende for samfunnet - både i et...